urheiluvamma

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat Suomessa yleisin lääkärikäynteihin ja sairaspoissaoloihin johtava vaiva. Jopa yli miljoona aikuista kärsii jonkinasteisista oireista. Yleisimpiä ovat selkä- ja niskakivut.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksille ei useinkaan löydy yhtä selittävää syytä mutta tiettyjä riskitekijöitä niiden syntyyn voidaan tunnistaa. Näitä ovat työn fyysinen kuormitus ja huono ergonomia, työhön ja työpaikkaan liittyvät psykologiset tekijät, sekä yksilölliset riskitekijät kuten ylipaino, liikkumattomuus ja tupakointi. Usein taustalta löytyy myös jokin perussairaus kuten diabetes. Ikääntyvillä esiintyy yleisesti nivelrikkoa, sekä osteoporoosin aiheuttamia murtumia.

Yksi sairauksien lähde ovat myös erilaiset tapaturmat kuten liukastumiset ja urheiluvammat.